Skool reëls

Algemene reëls

 1. Leerders moet stiptelik,Maandae tot Vrydae om 07:30 by die skool wees. Die skool verdaag Maandae tot Donderdae om 14h00 en op Vrydae om 12h30. Op sekere dae sal daar verpligte klasse wees tot 15h00 (dit sal op die leerder se rooster verskyn) 
 2. Gedurende skool-ure mag geen leerders die perseel verlaat sonder toestemming nie.  
 3. Leerders moet te alle tye netjies geklee wees, onderklere mag nie uitsteek nie, mae moet bedek wees en halslyne mag nie laag wees nie. Seuns moet ‘n gladgeskeerde gesig hê. As ‘n seun velprobleme het moet ‘n doktersbrief ingehandig word. 
 4. Leerders se gedrag en taalgebruik moet te alle tye onberispelik wees. 
 5. Geen rokery (e-sigarette ingesluit) word op die perseel of in die straat waarin die skool is, toegelaat nie. Geen sigarette of e-sigarette word op die skool perseel toegelaat nie. 
 6. Kougom word nie toegelaat nie. Geen kos mag in klasse geëet word nie. Geen drinkgoed mag in klas gedrink  word nie. Kinders mag nie tydens klasse water drink nie maar wel wanneer hulle ruil tussen klasse. 
 7. Higiëne en netheid is belangrik. Kleedkamers moet skoon en netjies agtergelaat word. 
 8. Onderwysers, leerders, eiendom en toerusting moet te alle tye gerespekteer word. 
 9. Tafels, stoele en ander skool eiendom mag nie beskadig word nie en mag onder geen .omstandighede uit die klaskamers of die stoep verwyder word nie. 
 10. Leerders se toegang is beperk tot die klaskamers, stoepe, kleedkamers en tuin. Toegang tot die woonhuis word verbied. 
 11. Leerders mag nie in die tuinbeddings speel, loop of daaroor spring nie. 
 12. Indien daar enige skade deur ‘n leerder aangerig word sal sy/haar ouers in kennis gestel word en die .waarde daarvan sal van die betrokke leerder/s se ouers verhaal word. 
 13. Geen leerders mag voor skool-ure of tydens pouses in die klasse wees nie, behalwe waar toestemming gegee is. Geen leerders mag tydens klastyd die klas verlaat sonder toestemming nie. 
 14. Geen wapens (bv. messe) mag op die skoolterrein ingebring word nie. 
 15. Geen alkoholiese drank mag op die perseel gebring word nie en geen leerders mag alkoholiese drank by hulle hê nie. 
 16. Seuns en dogters word nie toegelaat om op die skoolgronde hande vas te hou, mekaar te soen of te druk nie. 

 In die klas

 1. Handboeke en skrifte moet by die skool wees vir vakke wat die betrokke dag op die skoolrooster .verskyn. GEEN VERSKONINGS sal aanvaar word nie.
 2. Alle opdragte moet stiptelik ingehandig word. ( Punte word verbeur indien dit laat.ingehandig word.)
 3. NB: Indien ‘n leerder ‘n toets mis a.g.v. siekte, moet hy/sy ‘n dokters brief ingee.
 4. Geen selfone en ‘smart watches’ is toelaatbaar tydens skoolure nie. Leerders moet hul selfone/’smart watches’ voorskool inhandig en kan dit weer afhaal na skool. Indien ‘n leerder se selfoon/’smart watch’ tydens skoolure by hom/haar gevind word sal dit gekonfiskeer word en die betrokke leerder kan dit die einde van die kwartaal weer afhaal. ‘n Boete van R200-00 is betaalbaar. Leerders bring hulle selfone/’smart watches’ op eie risiko skool toe, andersins moet selfone/’smart watches’ by die huis bly.
 5. Leerders met skriftelike toestemming van hulle ouers en die skool mag tydens werksessies musiek luister op hulle “ipods.(nie selfone nie) Indien die leerder ander leerders of die onderwyser hinder tydens klas, sal die Ipod gekonfiskeer word en aan die einde van die kwartaal terugbesorg word aan die leerder. ‘n Boete van R200-00 is betaalbaar. Leerders bring hulle ipods op eie risiko skool toe, andersins moet ipods by die huis bly.
 6. Die RTT-klas sal pouses gesluit wees.
 7. Geen leerder mag sonder toesig of tydens werksessies in die RTT klas wees nie.
 8. Tydens toetse en eksamens moet daar doodse stilte in die klas wees. Wanneer ‘n leerder ‘n vraag wil vra moet hy sy hand opsteek en wag dat die onderwyser na hom/haar toe gaan. Wanneer nie hieraan .gehoor gegee word nie en die leerder ander leerders in die klas pla of praat, kan die betrokke leerder.se antwoordstel van hom af weggevat word en hy/sy kan sy/haar punte verbeur. 

DRANK, DWELMMISBRUIK EN ROOK

 1. Geen leerder mag alkoholiese drank op die skoolterrein bring of gebruik nie. ‘n Leerder wat alkoholiese drank gebruik het, mag ook nie die skoolterrein betree nie.
 2. Die tabakwet verbied enige rook in die geboue en op die skoolgronde. Geen leerder mag dus op die skoolterrein rook nie.  Verder mag geen leerder in die straat waarin die skool is of op die kerk se sypaadjie in Kraanvoëllaan rook nie. Geen leerder mag in besit wees van vuurhoutjies, aanstekers of sigarette nie. Leerders mag nie na tabak ruik of in die geselskap ,of in die omgewing van rokers wees nie. Geen rookpype (hubbly) of elektroniese sigarette word op die terrein toegelaat nie.
 3. Volgens Onderwyswet 84 van Artikel 8a van 1996 mag enige leerder ten enige tyd vir dwelms getoets word en die ouers sal binne 24 uur in kennis gestel word van die uitslag. Daar sal streng opgetree word teen leerders wat positief toets. 

 

Open chat