Ons Skool Agtergrond

Ons geskiedenis

Excelsior Akademie is in 2007 gestig met die uitsluitlike doel om leerlinge wat sukkel om in groot klasse te funksioneer, te help in kleiner klasse. Ons het besluit om die klasse dan ook so te bou dat dit ‘n maksimum van 12 leerlinge kan akkomodeer. Dit het tot gevolg dat ‘n leerling meer persoonlike aandag kry en nie maklik   kan “wegraak” in die klas nie.  Hierdie konsep het dadelik vrugte afgewerp en het goeie resultate gelewer. Leerlinge wat te bang was om vrae in die klas te vra het skielik ontdooi en hoe meer vrae gevra is en samewerking in die klas gegee is, hoe beter was die resultate. Excelsior Akademie is geregistreer as onafhanklike skool by die Departement van Basiese Onderwys (EMIS no.: 400501). Die verskillende onderwysers by Excelsior Akademie bied die vakke aan waarin elkeen ‘n kenner is, sodat die leerlinge slegs die beste onderrig ontvang . Groot klem word gelê op die doen van huiswerk en leerling deelname om die beste resultate te verkry. Ons onderwysers is opgelei vir die nuwe “CAPS” kurrikulum en Matrieks skryf die Nasionale Senior Sertifikaat deur SACAI (Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Asseringsinsituut). Dit gaan egter by Excelsior Akademie nie net om die skolasties prestasie van die kind nie, maar ook die kind se hele menswees. Sodra ‘n leerling voel dat hy wel presteer, bou dit sy selfbeeld en het hy ‘n meer positiewe uitkyk op die lewe.

Ons kinders is ons toekoms.

Open chat
%d bloggers like this: