Daar is enkele plekke beskikbaar vir 2021

Registrasie

U eerste stap na Excelsior Akademie

1

Registrasie

Stuur u voltooide aansoekvorm per e-pos.

 1. Die Registrasievorm moet volledig ingevul en geteken word.   
 2. Die Reëls en Voorwaardes moet sorgvuldig gelees en geteken word deur die ouers of voogde. 
 3. Die Skoolreëls moet sorgvuldig gelees en geteken word deur die ouers(voogde) en die leerder.  
 4. Die Dissiplinêre stappe moet sorgvuldig gelees en geteken word deur die ouers(voogde) en die leerder.
 5. Die toepaslike graad se Registrasiefooi en Boekelys vorm moet sorgvuldig gelees en geteken word deur die ouers(voogde). Neem asb. kennis van die verskaffers wat ons aanbeveel op die laaste bladsy. 
 6. Die JVA Design Bestellingsvorm moet vir die toepaslike graad ingevul en geteken word. 
2

Onderhoud

Kandidate wat in aanmerking kom, word gevra vir ‘n onderhoud, saam met die nodige dokumente.

 1. Die volgende dokumente moet saam met die Registrasievorm ingedien word. 
 2. Kopie van ID dokument van leerder (geboortesertifikaat indien nog nie ‘n ID het nie) 
 3. Kopie van ID dokument van ouer/s .
 4. Laaste rapport van die vorige skool (verkieslik elke kwartaal se punte apart uiteengesit) 
 5. Dissipline verslag van vorige skool. 
 6. Opsioneel – enige Opvoedkundige Sielkundige verslae.
 7. Die Registrasie sal volledig deurgegaan en oorweeg word.  Indien nodig kan die vorige skool geskakel word ter bevestiging van inligting ingedien.
 8. ‘n Afspraak sal gemaak word met die leerder en sy/haar ouers.
3

Goedkeuring

Geselekteerde kandidate moet alle vereiste dokumente saam met die fooi-betaling indien.

 1. Kandidate sal in kennis gestel word of hulle aansoeke suksesvol was al dan nie.
 2. Indien die aansoek suksesvol is word die volgende vereis:
 3. Oorplasingskaart van vorige skool 
 4. Registrasie fooi van R 3500-00 (vir Gr 8-9 2021) 

Toelatings Prosedure

Let asb daarop dat Excelsior Akademie ‘n keuring doen om leerders vir 2021 te aanvaar. Toelating sal afhang van die leerder se skoolrekord (bv. skoolbywoning, gedragsrekord ens.)

Bankbesonderhede: First National Bank,  Tjek: 62206901086,  Takkode: 250655. Die toelating en inskrywing van leerders aan Excelsior Akademie is volgens die diskresie van die Bestuur.  Die Bestuur kan tydelike of voorlopige inskrywing verleen, onderworpe aan verdere bepalings en voorwaardes wat die Bestuur mag oplê.  

Vakke

Graad 8 en 9 (CAPS)

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele taal
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Natuurwetenskappe
  • Lewenswetenskappe
  • Fisiese Wetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
  • Geografie
  • Geskiedenis
 • Tegnologie
  • Teorie
  • Tegniese tekeninge
 • Skeppende Kunste
  • Dramaties kunste
  • Visuele Kunste

Graad 10, 11 en 12 (CAPS)

Sewe vakke word geneem

4 Verpligte vakke

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele taal
 • Wiskunde of Wiskundige geletterdheid
 • Lewensoriëntering

Kies 3 Verpligte vakke

 • Lewenswetenskappe
 • Fisiese Wetenskappe
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)
 • Dramaties Kunste
 • Visuele Kunste
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
 • Toerisme
Open chat