1

Maak keuses oor onderwerpeGraad 8 en 9 (CAPS)

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele taal
 • Wiskunde
 • LewensoriĆ«ntering
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Natuurwetenskappe
  • Lewenswetenskappe
  • Fisiese Wetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
  • Geografie
  • Geskiedenis
 • Tegnologie
  • Teorie
  • Tegniese tekeninge
 • Skeppende Kunste
  • Dramaties kunste
  • Visuele Kunste

Graad 10, 11 en 12 (CAPS)

Sewe vakke word geneem

4 Verpligte vakke

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele taal
 • Wiskunde of Wiskundige geletterdheid
 • LewensoriĆ«ntering

Kies 3 Verpligte vakke

 • Lewenswetenskappe
 • Fisiese Wetenskappe
 • Geografie
 • Geskiedenis
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)
 • Dramaties Kunste
 • Visuele Kunste
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
 • Toerisme