1

Graduate

Die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen (NSS) wat gewoonlik ‘matriek’ genoem word, het ‘n jaarlikse gebeurtenis geword wat van groot openbare belang is. Dit beteken nie net die hoogtepunt van twaalf jaar formele skoolopleiding nie, maar die NSS-eksamen is ‘n barometer vir die gesondheid van die onderwysstelsel.